Llywodraethwyr 

 

Mrs G. Jenkins                                                           Pennaeth

 

Miss N Davies                                                            Athrawes

 

Mrs C Kelly                                                                Athrawes

 

Mrs M. Brown                                                            Cynrychiolydd Staff

 

Mrs S. Evans                                                            Cynrychiolydd Staff

 

Mrs M. Evans                                                            Cynrychiolydd rhieni

 

Mrs L Cockroft                                                            Cynrychiolydd rhieni

 

Mr K. Mably                                                               Cynrychiolydd rhieni

 

Mr J. Kerr                                                                  Cynrychiolydd rhieni

 

Mr D. Phillips                                                              Cyngor Cymunedol Ychwanegol

 

Mr P. Jones                                                                 Cyngor Cymunedol Ychwanegol

 

Cllr H I Jones                                                               Awdurdod Addysg Lleol

 

Mrs Ll. Thomas                                                            Awdurdod Addysg Lleol

 

Mrs R Icke                                                                   Awdurdod Addysg Lleol

 

Mr A. Davies                                                                Cyngor Cymunedol

 

Mr G Nicholas                                                               Cyngor Cymunedol

 

 

 

                                 Clerc i’r Llywodraethwyr